Naar inhoud springen Eleven Ways (Home)

Alle artikels

Meer dan helft Belgische overheidswebsites heeft geen toegankelijkheidsverklaring

Geschreven door Roel Van Gils op 5 april 2024 (Gemiddelde leestijd: 2 minuten)

In maart 2024 heeft Eleven Ways voor het eerst een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van verplichte toegankelijkheidsverklaringen op Belgische overheidswebsites. Lees hier de resultaten.

Methodologie

Dit onderzoek is onafhankelijk en op eigen initiatief uitgevoerd. Het is uitgevoerd met behulp van een intern ontwikkelde applicatie en kunstmatige intelligentie. De resultaten verkregen via AI zijn onderworpen aan een steekproefcontrole en minimale handmatige correctie, waardoor de foutmarge op de verkregen cijfers minder dan 3% is.

In totaal zijn 1.697 websites gecontroleerd, waaronder federale, gemeentelijke en regionale websites.

Resultaten

Uit ons onderzoek blijkt dat 53,4% van de geteste websites vandaag geen toegankelijkheidsverklaring heeft. Zo’n verklaring moet gedetailleerd en duidelijk uitleggen in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen.

Het hebben van een toegankelijkheidsverklaring is bij wet verplicht voor alle overheidswesbsites:

Toegankelijkheidstatus

  • Van de geteste websites mét een toegankelijkheidsverklaring, geeft 2.3% aan volledig te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, terwijl 39.1% gedeeltelijk voldoet.
  • 11.4% geeft aan niet te voldoen.
  • Opvallend is dat 54% van de websites geen uitspraak doet over de toegankelijkheidsstatues.

Per beleidsdomein

Voldoet volledig Voldoet gedeeltelijk Voldoet niet Onbekend
Federaal 1.9% 43.3% 5.2% 49.6%
Gemeentelijk 2.6% 47.2% 4.8% 45.4%
Vlaams Gewest 0% 17,3% 0% 82.7%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5% 23.3% 1.7% 70%
Duitstalige Gemeenschap 0% 0% 0% 100%
Waals gewest / Franstalige Gemeenschap 4.9% 28.8% 8% 58.3%

Andere cijfers

Uit het onderzoek is verder nog gebleken dat 41.6% van de websites een verklaring heeft die langer dan twee jaar geleden is bijgewerkt. Daarnaast vermeldt 18.3% van de websites geen datums.

Verder blijkt dat slechts 64% van de websites vermeld waar burgers met een beperking terechtkunnen met vragen of klachten. Ook dat is een inbreuk op wat de wetgever voorschrijft.

Conclusie

Uit onze studie over toegankelijkheidsverklaringen op Belgische overheidswebsites blijkt dat meer dan de helft van deze websites niet beschikt over een geldige, verplichte toegankelijkheidsverklaring. In een toekomstig onderzoek zullen we trachten de oorzaak hiervan te achterhalen.

Haalbare accessibility-tips in je mailbox

Met onze praktische tips leer je hoe je de website of app van jouw organisatie (of klant) voor iedereen toegankelijk maakt.

Je kunt je met één klik uitschrijven.

Waarmee kunnen we jouw organisatie helpen?

Alle contactgegevens

We moeten wettelijk voldoen aan WCAG. Wat is de omvang van het project?

We willen onze teams trainen in toegankelijkheid. Wie moet worden opgeleid?

We hebben externe expertise nodig. Een tijdelijke versterking, kan dat?

We willen onze applicatie testen met gebruikers met een handicap. Hoe het te organiseren?