Naar inhoud springen Eleven Ways (Home)

Privacy- en cookie verklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan door ons ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet stelt. Dat betekent het volgende:

  • Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • Wij vragen eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dat is vereist.
  • Wij respecteren jouw recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 december 2022.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Door het gebruik van onze website en diens functionaliteiten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven

  • in het kader van de door jou gevraagde dienst
  • als bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Contactformulier

Bij het invullen van het formulier of het sturen van een e-mail worden de gegevens die wij ontvangen bewaard zolang nodig is voor de beantwoording en afhandeling ervan.

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven op de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres geregistreerd in de mailinglist op Mailchimp. Zie hun privacy policy (van moederbedrijf Inuit), cookiebeleid en hun bijlage over gegevensverwerking.

Ingebedde media

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s van Youtube en tweets van Twitter. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Eleven Ways verbindt zich ertoe om je persoonsgegevens te beschermen. Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

Respect voor de personen en hun persoonlijke levenssfeer

Personeelsleden van Eleven Ways die persoonsgebonden gegevens verwerken, leven de wettelijke bepalingen en de richtlijnen inzake raadpleging, behandeling en mededeling van persoonsgebonden gegevens met de grootste omzichtigheid na en nemen de nodige voorzorgen. Er werden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van jouw gegevens te waarborgen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om, voor de gegevens die op jou betrekking hebben:

  • jouw gegevens te raadplegen;
  • een correctie/schrapping van bepaalde van je gegevens te vragen;
  • een beperking van het gebruik van je contactgegevens te vragen;
  • je te verzetten tegen de verwerking van je contactgegevens.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je hiertoe een verzoek sturen naar info@elevenways.be.

Hoe dien je een klacht in?

Indien je vermoedt dat je gegevens niet verwerkt worden volgens de bepalingen van de AVG, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (externe link).