Naar inhoud springen Eleven Ways (Home)

Alle artikels

Hoe screenreaders speciale tekens lezen: een update

Geschreven door Sophie Ragas op 17 maart 2023 (Gemiddelde leestijd: 26 minuten)

Screenreaders lezen wat op het scherm staat. Met gewone tekst vormt dat geen probleem. Maar hoe gaan screenreaders om met speciale leestekens of karakters? Wij deden een test!

Een stapel houten letters

Blinden vertrouwen op screenreaders om hen te vertellen wat er op het scherm staat. Dit werkt goed voor gewone tekst, maar hoe ze andere soorten inhoud weergeven is soms moeilijker te voorspellen. Daarom onderzocht Deque hoe screenreaders speciale tekens, afkortingen, data en telefoonnummers uitspreken: Why Don’t Screen Readers Always Read What’s on the Screen? Part 1: Punctuation and Typographic Symbols.

Sinds de eerste publicatie in 2014 zijn er talrijke updates geweest van besturingssystemen, browsers en screenreaders. Om actuele informatie te verstrekken, hebben we de test opnieuw uitgevoerd met de nieuwste versies van screenreaders en de 3 meest gebruikte combinaties van screenreaders en browsers volgens de laatste Webaim Survey on screen reader usage.

Het doel was te bepalen welke tekens in 2023 veilig of onveilig zijn om te gebruiken, en of er sinds 2014 een achteruitgang is opgetreden in de manier waarop screenreaders speciale tekens uitspreken.

De testomgeving

Testpagina

Wij hebben precies dezelfde tabel als Deque gebruikt voor het testen, om de vergelijking te vergemakkelijken.

De HTML-pagina om te testen was gemarkeerd als Engels om consistente resultaten te krijgen met alle screenreaders. De screenreaders werden ingesteld op een Engelse stem.

We zijn van plan dezelfde test in het Nederlands uit te voeren. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven wanneer deze test beschikbaar zal zijn!

Net als Deque voerden we de test uit met zowel het speciale teken op zichzelf als binnen een zin (in context).

Hulptechnologieën

De instellingen voor de spraakverstaanbaarheid, die bepalen hoeveel interpunctie wordt uitgesproken door de screenreader, zijn teruggezet naar de fabrieksinstelling, omdat dit de meest voorkomende gebruikersinstelling is.

De combinaties van browser en screenreader waren:

 • Safari 16.3 en VoiceOver op macOS Monterey 12.6.3
  • Standaard verbositeit: gemiddeld
  • Interpunctie: sommige
  • Stem: Daniel
 • Chrome (versie 110.0.5481.178) en NVDA (versie 2022.4.0022.4.0.27401) op Windows 10
  • Leestekens/symbolen niveau: sommige
  • Stem: Microsoft Zira Desktop (Engels Verenigde Staten)
 • Chrome (versie 110.0.5481.178) en JAWS (versie 2023.2302.15) op Windows 10
  • Webverbositeitsniveau: gemiddeld
  • Stem: Eloquence (fabriek)

We hebben niet getest met mobiele screenreaders. Als u dit wilt doen, of de ondersteuning voor een andere screenreader wilt testen, gebruik dan gerust onze HTML-pagina om te testen.

Verschillen tussen lees- en tabelmodus

Zowel NVDA als JAWS hebben twee primaire modi voor het bekijken van en interageren met gegevens: leesmodus en tabelmodus. Met de tabelmodus kunnen gebruikers navigeren en interageren met tabellen in een document en beide screenreaders geven de structuur van de tabel weer en identificeren kolommen, rijen en cellen. Gebruikers kunnen in de tabel navigeren met hun toetsenbord, tussen cellen en rijen bewegen en de inhoud van elke cel lezen. De leesmodus leest wat er op het scherm staat, in de volgorde waarin het verschijnt. In deze modus wordt de aanwezigheid van een tabel aangekondigd, maar wordt de structuur ervan niet voorgelezen.

Wij hebben enkele verschillen geconstateerd tussen de leesmodus en de tabelmodus. In twee gevallen leidde dit tot verschillen in NVDA:

 • ¡ (omgekeerd uitroepteken, getypt als ¡)
 • ¿ (omgekeerd vraagteken, getypt als ¿)

Hoewel Deque in 2014 ondersteuning voor screenreaders testte in tabelmodus, besloten we de test uit te voeren in leesmodus, omdat de speciale tekens meestal buiten tabellen zullen worden gebruikt. De testomgeving, met de tekens in een tabel, zou de resultaten niet mogen verstoren.

De conclusie van de test

De volledige tabel van hoe elke screenreader elk teken leest, is te vinden aan het einde van dit artikel, in het Engels.

Veilige tekens in 2023

De volgende tekens worden in 2023 door alle screenreaders gelezen, zowel in de context als op zichzelf.

 • @ (het at symbool)
 • & (ampersand, in de opmaak geschreven als & of &&)
 • / (schuine streep)
 • © (auteursrecht, geschreven als ©)
 • ® (geregistreerd, geschreven als ®)
 • ™ (handelsmerk, geschreven als ™)
 • • (bullet, geschreven als •)
 • $ (dollar)
 • € (euro, geschreven als €)
 • £ (Brits pond, geschreven als &pond;)
 • ¥ (Yen, geschreven als ¥)
 • % (procent)
 • ½ (de helft, geschreven als ½)
 • ¼ (een vierde, geschreven als ¼)
 • ¾ (drie kwarten, geschreven als ¾)
 • ° (graden, geschreven als °)
 • # (pondsteken)
 • ^ (caret)
 • `* (sterretje)
 • † (dolk, geschreven als †)
 • ‡ (dubbele dolk, geschreven als ‡)
 • → (pijl naar rechts, geschreven als →)
 • ← (pijl naar links, geschreven als ←)
 • ↑ (pijl omhoog, geschreven als ↑)
 • ↓ (pijl naar beneden, geschreven als ↓)
 • ↔ (horizontale pijl, geschreven als ↔)
 • ⇐ (dubbele pijl naar links, geschreven als ⇐)
 • ⇒ (dubbele pijl naar rechts, geschreven als ⇒)
 • ⇑ (dubbele pijl naar boven, geschreven als ⇑)
 • ⇓ (dubbele pijl naar beneden, geschreven als ⇓)
 • ♠ (schoppen, geschreven als ♠)
 • ♣ (klaveren, geschreven als ♣)
 • ♥ (harten, geschreven als ♥)
 • ♦ (ruiten, geschreven als &diamanten;)
 • `+ (plus)
 • − (min, geschreven als &min;)
 • ± (plus of min, geschreven als ±)
 • ÷ (delen door, geschreven als ÷)
 • × (vermenigvuldigen met, geschreven als ×)
 • = (is gelijk aan)
 • ≠ (niet gelijk aan, geschreven als ≠)
 • ≈ (ongeveer gelijk, geschreven als ≈)
 • ‰ (per mil, geschreven als ‰)
 • < (minder dan, geschreven als &lt;)
 • > (groter dan, geschreven als &gt;)
 • ≤ (kleiner dan of gelijk aan, geschreven als &le;)
 • ≥ (groter dan of gelijk aan, geschreven als &ge;)
 • ′ (priem, geschreven als &prime;)
 • ″ (dubbelpriem, geschreven als &Prime;)
 • ∑ (som, geschreven als &sum;)

Ongelezen tekens in 2023

Deze tekens worden niet correct gelezen door ten minste één screenreader in 2023:

 • ~ (tilde)
 • ' (backtick)
 • ! (uitroepteken)
 • ¡ (omgekeerd uitroepteken, geschreven als &iexcl;)
 • ( (linkse haakjes)
 • ) (rechte haakjes)
 • `- (streepje)
 • — (m-streepje, geschreven als &mdash;)
 • – (n streepje, geschreven als &ndash;)
 • _ (underscore)
 • , (komma)
 • . (punt)
 • ... (pseudo-ellipsen, drie punten)
 • ... (ellips, geschreven als &#8230;)
 • / (backslash)
 • | (verticale balk)
 • ? (vraagteken)
 • ¿ (omgekeerd vraagteken, geschreven als &iquest;)
 • ; (puntkomma)
 • : (dubbele punt)
 • " (aanhalingsteken)
 • " (aanhalingsteken, geschreven als &quot;)
 • “ (linker dubbel aanhalingsteken, geschreven als &ldquo;)
 • ” (rechter dubbel aanhalingsteken, geschreven als &rdquo;)
 • « (linker dubbele haakjes, geschreven als &laquo;)
 • » (rechter dubbele haakjes, geschreven als &raquo;)
 • ‹ (linker enkele hoek, geschreven als &#8249;)
 • › (enkele haakjes rechts, geschreven als &#8250;)
 • ' (enkelvoudig citaat, of apostrof)
 • ’ (rechter enkele aanhalingsteken, geschreven als &rsquo;)
 • ‘ (linker enkele aanhalingsteken, geschreven als &lsquo;)
 • { (linker accolade)
 • } (rechter accolade)
 • [ (linker accolade)
 • ] (haakje rechts)
 • § (sectie, geschreven als &sect;)
 • ¶ (paragraaf, geschreven als &para;)
 • · (bolletje, geschreven als &middot;)
 • ⇔ (horizontale dubbele pijl, geschreven als &hArr;)
 • µ (microns, geschreven als &micro;)

Opmerkelijke verbeteringen sinds 2014

In hun test ontdekte Deque dat JAWS vijf tekens verkeerd uitsprak en in die gevallen een ander teken voorlas. In onze test zijn deze fouten verholpen:

 • Het minteken ( - ) wordt nu voorgelezen als "min" in wiskundige context. In 2014 las JAWS dit als "streepje".
 • Het kleiner dan of gelijk teken ( ≤ ) wordt nu voorgelezen als "kleiner dan of gelijk aan" in wiskundige context. In 2014 las JAWS het als "gelijk".
 • Het groter dan of gelijk teken ( ≥ ) wordt nu voorgelezen als "groter dan of gelijk aan" in wiskundige context. In 2014 las JAWS het als "gelijk".
 • Het ongeveer (of bijna) gelijke teken ( ≈ ) wordt nu voorgelezen als "bijna gelijk aan". In 2014 las JAWS dit als "tilde".
 • Het niet-gelijkteken ( ≠ ) wordt nu gelezen als "niet gelijk aan". In 2014 las JAWS dit uit als "vraagteken".

We hebben geen nieuwe bugs ontdekt.

De andere conclusie in hun bevindingen was dat NVDA de minst verbose screenreader was, wat nog steeds geldt. Maar NVDA is sterk verbeterd, ook al worden sommige tekens nog steeds alleen op zichzelf of in context voorgelezen.

Veel van de tekens die in 2014 onveilig waren, worden nu door alle drie de screenreaders gelezen.

Regressies sinds 2014

Een paar dingen zijn slechter geworden sinds 2014, bijvoorbeeld het ¶ (paragraaf, geschreven als &para;) symbool wordt niet langer gelezen door NVDA. De € (euro symbool, geschreven als &#8364;) wordt nu gelezen als "euro sign twenty one".

De les

De algemene les die kan worden getrokken uit deze grondige test van de ondersteuning die de meest gebruikte screenreaders momenteel bieden voor speciale tekens, is dat het essentieel is om

 1. Test uw inhoud met meerdere screenreaders
 2. Gebruik speciale tekens alleen als daar behoefte aan is
 3. Let op bij het kopiëren van tekst uit een tekstverwerker naar een HTML-bestand of het CMS van uw website. Sommige tekstverwerkers en teksteditors zetten tekens automatisch om (bv. drie punten naar een ellipsis). Gebruik waar mogelijk altijd de HTML-entiteit.
 4. Volg de ontwikkeling van HTML-ondersteuning door hulpmiddelen

Bij Eleven Ways zorgen we ervoor dat naast de geautomatiseerde test en de semi-geautomatiseerde test ook de test met up-to-date hulpmiddelen wordt opgenomen in het protocol voor het verifiëren van de toegankelijkheid van sites en apps. Neem contact met ons op voor een grondige audit van uw site of app.

Volledige testresultaten (in het Engels)

Grammatical Punctuation Marks

Symbol The character by itself In Context JAWS NVDA VoiceOver
tilde ~ https:// www.website.com/ ~user

By itself: “tilde”

In context: yes

“H T T P S colon slash slash double you double you double dot website dot com slash tilde user”

By itself: no

In context: no

“H T T P S slash slash double you double you double you dot website dot com slash user”

(NVDA does NOT mention the tilde or the colon.)

By itself: “tilde”

In context: yes;

“H T T P S slash slash double you double you double you dot website dot com slash tilde user”

(VoiceOver reads the tilde, but not the colon)

backtick mark ` &id=`1`

By itself: “grave”, the “a” is pronounced with an “ah” sound, like the “a” in “bravo”

In context: yes

“and I D equals grave one grave”

By itself: no

In context: no

“and I D equals one” (NVDA does NOT pronounce the tick mark)

By itself: “accent”

In context: “and I D equals one”.

exclamation mark !

This is exciting!

This is exciting.

By itself: “exclaim”

In context: no

JAWS does not change voice inflection at all.

By itself: no

In context: no

NVDA changes the inflection very slightly (almost imperceptibly) when there is an exclamation mark at the end of a sentence.

By itself: “exclamation mark”

In context: no

VoiceOver does not change voice inflection at all when a sentence ends in an exclamation mark.

inverted exclamation mark, typed as &iexcl; ¡

Intersante. ¡Ay caramba¡

Intersante. Ay caramba.

By itself: “inverted exclaim”

In context: no

In the sentence, JAWS does not change the inflection or the inverted exclamation mark at the beginning.

By itself: "inverted exclamation point"

In context: no

NVDA reads the exclamation with a different inflection, and does mention the inverted exclamation mark at the beginning when in reading mode (but not in table mode)

By itself: “inverted exclamation mark”

In context: yes

VoiceOver does NOT change voice inflection. (It also does NOT change language, even though lang=”es” is added to the td tag.

at symbol @ I have a message for @paul

By itself: “at”

In context: yes

“I have a message for at Paul”

By itself: “at”

In context: yes

“I have a message for at Paul”

By itself: “at”

In context: yes

“I have a message for at Paul”

pound/hash/number sign # I live at apartment #40

By itself: “number”

In context: yes

I live at apartment number 40

By itself: "number"

In context:

“I live at apartment number 40”

By itself: “number”

In context: yes

I live at apartment number 40”

caret ^ This is ^not the worst I’ve seen

By itself: “caret”

In context: yes

“This is caret not the worst I’ve seen”

By itself: "caret"

In context: yes

“This is caret not the worst I’ve seen

By itself: “caret”

In context: yes

“This is caret not the worst I’ve seen”

ampersand, typed as &amp; &

M&Ms

BB&T

black & white

By itself: “and”

In context: yes

“M and M S,”

“B B and T,”

“black and white”

By itself: “and”

In context: yes

“M and M S,”

“B B and T,”

“black and white”

By itself: “and”

In context: yes

“M and M S,”

“B B and T,”

“black and white”

ampersand &

M&Ms

BB&T

black & white

By itself: “and”

In context: yes

“M and M S,”

“B B and T,”

“black and white”

By itself: “and”

In context: yes

“M and M S,”

“B B and T,”

“black and white”

By itself: “and”

In context: yes

“M and M S,”

“B B and T,”

“black and white”

asterisk *

Fields marked with * are required.

Name*

By itself: “star”

In context: yes

“Fields marked with star are required”

“Name star”

By itself: "star"

In context: yes

“Fields marked with star are required”

“Name star”

By itself: “star”

In context:yes

“Fields marked with star are required”

“Name star”

left parenthesis ( I am (understandably) excited.

By itself: “left paren”

In context: yes

“I am left paren understandably right paren excited”

By itself: no

In context: no

NVDA does not say anything, just a short pause.

By itself: “left parenthesis”

In context: no

VoiceOver pauses briefly for the opening and closing parentheses, but does not say anything.

right parenthesis ) I am (understandably) excited.

By itself: “right paren”

In context: yes

“I am left paren understandably right paren excited”

By itself: no

In context: no

NVDA does not say anything, just a short pause.

By itself: “right parenthesis”

In context: no

VoiceOver pauses briefly for the opening and closing parentheses, but does not say anything.

dash (minus/hyphen) -

blue-green.

This is - not unexpectedly - a parenthetical clause.

By itself: “dash”

In context: yes

“blue dash green”

“This is dash not unexpectedly dash a parenthetical clause.”

By itself: no

In context: NVDA does not say anything, nor does it pause; it reads straight through

By itself: “dash”

In context: VoiceOver pauses briefly for each of the dashes, but does not say anything.

m dash, typed as &mdash; This is also—not unexpectedly—a parenthetical clause.

By itself: “m dash”

In context: “This is also m dash not unexpectedly m dash a parenthetical clause.”

By itself: no

In context: NVDA does not say anything, nor does it pause; it reads straight through

By itself: “m dash”

In context: VoiceOver does not read the dash, instead pauses briefly.

n dash, typed as &ndash;

This is another – not unexpectedly – parenthetical clause.

This is another–not unexpectedly–parenthetical clause.

By itself: “n dash”

In context: “This is another n dash not unexpectedly n dash parenthetical clause.”

By itself: no

In context: NVDA does not say anything, nor does it pause; it reads straight through

By itself: “n dash”

In context: VoiceOver pauses briefly for each of the dashes, without saying anything, but ONLY IF there are spaces between the words and the dashes. Without spaces, VoiceOver does not pause at all.

underscore _ my_file_name.jpg

By itself: “underline”

In context: “my underline file underline name dot J P G”

By itself: no

In context:

“my file name dot J P G” (NVDA does not say “underline”)

By itself: “underscore”

In context: “my underscore file underscore name dot jaypeg”

comma , The house is green, red, and orange.

By itself: comma

In context: JAWS pauses briefly, but does not say “comma”

By itself: no

In context: NVDA pauses briefly, but does not say “comma”

By itself: “comma”

In context: VoiceOver pauses briefly, but does not say “comma”

period . I like cheese.

By itself: “period”

In context: JAWS pauses, but does not say “period”

By itself: “dot”

In context: NVDA pauses, but does not say “period”

By itself: “period”

In context: VoiceOver pauses, but does not say “period”

three periods (pseudo ellipsis) ... This sentence trails off… And here is another sentence.

By itself: “dotdotdot”

In context: “This sentence trails off and here is another sentence”. JAWS pauses briefly at the spot of the ellipsis.

By itself: no

In context: NVDA pauses briefly, but does not read the periods

By itself: "dot"

In context: VoiceOver does not read the character but it does pause longer than normal.

ellipses typed as &#8230; This sentence trails off… And here is another sentence.

By itself: “ellipses”

In context: JAWS does not say “ellipses,” but it does pause longer than normal.

By itself: no

In context: NVDA pauses briefly, but does not read the ellipses

By itself: “ellipses”

In context: VoiceOver does not say “ellipses,” but it does pause longer than normal.

forward slash /

home/products/widgets

Give him/her a prize.

https://www.deque.com

By itself: “slash”

In context:

“home slash products slash widgets”

“Give him slash her a prize”

H T T P S slash slash double you double you double you dot deque dot com”

By itself: “slash”

In context:

“home slash products slash widgets”

“Give him slash her a prize”

“H T T P S colon slash slash double you double you double you dot deque dot com”

By itself: “slash”

In context:

“home slash products slash widgets”

“Give him slash her a prize”

H T T P S colon slash slash double you double you double you dot deque dot com”

backslash \ c:\folder\file.docx

By itself: “backslash”

In context: “c colon backslash folder backslash file dot docx”

By itself: no

In context: no. NVDA reads the words without a pause in between.

By itself: “backslash”

In context: “c backslash folder backslash file docx”

vertical bar | Products | Our web site

By itself: “vertical bar”

In context: “Products vertical bar our web site”

By itself: no

In context: no. NVDA reads the words without a pause.

By itself: "vertical line"

In context: “Products vertical line our web site”

question mark ?

What do you mean?

Are you angry??

Are you still angry?!?

By itself: “question?”

In context:

JAWS changes the voice inflection of the last word in a sentence if the sentence ends in a question mark, to make it sound like someone asking a question.

Two question marks, or question marks mixed with exclamation marks are read the same as a single question mark.

By itself: no

In context:

NVDA changes the voice inflection of the last word in a sentence if the sentence ends in a question mark, to make it sound like someone is asking a question

Two question marks, or question marks mixed with exclamation marks are read the same as a single question mark.

By itself: “question mark”

In context:

VoiceOver changes the voice inflection of the last word in a sentence if the sentence ends in a question mark, to make it sound like someone asking a question.

Two question marks, or question marks mixed with exclamation marks are read the same as a single question mark.

inverted question mark, typed as &iquest; ¿ No estoy seguro. ¿Quién soy?

No estoy seguro. Quién soy.

By itself: “inverted question”

In context: JAWS does not change the inflection for the question, and does not mention the inverted question mark at the beginning.

By itself: "inverted question mark"

In context: NVDA does mention the inverted question mark at the beginning of the sentence in reading mode (but not in table mode).

By itself: “inverted question mark”

In context: VoiceOver does NOT change inflection (and it ignores the lang=”es” set on the td tag)

semi-colon ; The sentence paused; but not for long.

By itself: “semi-colon”

In context: “The sentence paused semi-colon but not for long”

By itself: no

In context: NVDA pauses briefly, but does NOT read the semi-colon

By itself: “semi-colon”

In context: VoiceOver pauses briefly, but does NOT say “semi-colon”

colon : Gaseous: having the properties of a gas.

https://www.deque.com

By itself: “colon”

In context:

“Gaseous colon having the properties of a gas”

“H T T P colon slash slash deque dot com”

By itself: no

In context: NVDA pauses briefly, but does NOT read the colon

By itself: “colon”

In context: “H T T P S colon slash slash double you double you double dot deque dot com”

double quotation mark I feel “fine,” she said, sarcastically.

By itself: “left quote”

In context: “I feel left quote fine right quote she said sarcastically”

By itself: no

In context: NVDA does not read the character.

By itself: “left double quotation mark”

In context: VoiceOver pauses briefly but does NOT read the character.

double quotation mark, typed as &quot; " I feel "fine," she said, sarcastically.

By itself: “quote”

In context: “I feel quote fine quote she said sarcastically”

By itself: no

In context: NVDA does not read out the character.

By itself: “quotation mark”

In context: VoiceOver pauses briefly but does read the character.

right double quotation mark I feel “fine,” she said, sarcastically.

By itself: “right quote”

In context: “I feel left quote fine right quote she said sarcastically”

By itself: no

In context: “I feel fine, she said, sarcastically”

By itself: “right double quotation mark”

In context: VoiceOver pauses briefly but does NOT read the character.

left double quotation mark I feel “fine,” she said, sarcastically.

By itself: “left quote”

In context: “I feel left quote fine right quote she said sarcastically”

By itself: no

In context: “I feel fine, she said, sarcastically”

By itself: “left double quotation mark”

In context: VoiceOver pauses briefly but does NOT read out the character.

left double angle bracket, typed as &laquot; « This is a «word» surrounded by angle brackets.

By itself: “left double angle bracket”

In context: “This is a left double angle bracket word right double angle bracket surrounded by angle brackets”

By itself: "double left pointing angle bracket"

In context: “This is a double left pointing angle bracket word double right pointing angle bracket surrounded by angle brackets”

By itself: “left pointing double arrow”

In context: VoiceOver pauses briefly, but does not pronounce the angle bracket.

right double angle bracket, typed as &raquot; » Home » Products

By itself: "right double angle bracket"

In context: "Home double angle bracket products"

By itself: "double right pointing angle bracket"

In context: "Home double right pointing angle bracket products"

By itself: "right pointing double arrow"

In context: VoiceOver does not pronounce the angle bracket.

‹ (written as &#8249;) This is a ‹word› surrounded by angle brackets. By itself: "single left pointing angle quotation mark"

In context: "This is a single left pointing angle quotation mark word single right pointing angle quotation mark surrounded by angle brackets"

By itself: no

In context: "This is a word surrounded by angle brackets"

By itself: "angle quotation mark"

In context: VoiceOver pauses briefly, but does not pronounce the angle bracket.

› (written as &#8250;) Home › Products By itself: single right pointing angle quotation mark

In context: "Home single right pointing angle quotation mark products"

By itself: no

In context: "Home products"

By itself: "angle quotation mark"

In context: VoiceOver pauses briefly, but does not pronounce the angle bracket.

single quotation mark, or apostrophe

Don’t rock the boat.

This is Mary’s.

This is a ‘quotation’ of sorts.

By itself: "apostrophe"

In context:

"Don’t rock the boat"

"This is Mary’s"

"This is a apostrophe quotation apostrophe of sorts"

By itself: no

In context:

"Don’t rock the boat"

"This is Mary’s"

"This is a quotation of sorts" (NVDA does not pause or read the character here)

By itself: "apostrophe"

In context:

"Don’t rock the boat"

"This is Mary’s"

"This is a quotation of sorts" (VoiceOver pauses briefly, but does NOT say "apostrophe" here)

 

right single quotation mark, or right apostrophe, typed as &rsquo;

Don’t rock the boat.

This is Mary’s

This is a ‘quotation’ of sorts.

By itself: "apostrophe"

In context:

"Don’t rock the boat"

"This is Mary’s"

"This is a apostrophe quotation apostrophe of sorts"

By itself: no

In context:

"Don’t rock the boat"

"This is Mary’s"

"This is a quotation of sorts" (NVDA does not read the character)

By itself: "right single quotation mark"

In context:

"Don’t rock the boat"

"This is Mary’s"

"This is a quotation of sorts" (VoiceOver pauses briefly, but does NOT say read the character)

left single quotation mark, or left apostrophe, typed as &lsquo; This is a ‘quotation’ of sorts.

By itself: "apostrophe"

In context: "This is a apostrophe quotation apostrophe of sorts"

By itself: no

In context: "This is a quotation of sorts" (NVDA does not read out the character)

By itself: "left single quotation mark"

In context: "This is a quotation of sorts"

(VoiceOver pauses briefly, but does NOT read out the character)

left brace { You should {brace} yourself.

By itself: "left brace"

In context: "You should left brace brace right brace yourself"

By itself: no

In context: "You should brace yourself" (NVDA does not read out the character)

“By itself: "left curly bracket"

In context: "You should left curly bracket brace right curly bracket yourself"

right brace } You should {brace} yourself.

By itself: "right brace"

In context: "You should left brace brace right brace yourself"

By itself: no

In context: "You should brace yourself" (NVDA does not read out the character)

By itself: "right curly bracket"

In context: "You should left curly bracket brace right curly bracket yourself"

left bracket [ You should [bracket] your words.

By itself: "left bracket"

In context: "You should left bracket bracket right bracket your words"

By itself: no

In context: "You should left bracket bracket right bracket your words"

By itself: "left bracket"

In context: "You should bracket your words" (VoiceOver pauses briefly, but does NOT read out the character)

right bracket ] You should [bracket] your words.

By itself: "right bracket"

In context: "You should left bracket bracket right bracket your words"

By itself: no

In context: "You should left bracket bracket right bracket your words"

By itself: "right bracket"

In context: "You should bracket your words" (VoiceOver pauses briefly, but does NOT read out the character)

Typographical symbols

Symbol The character by itself In Context JAWS NVDA VoiceOver
copyright, written as &copy; © This content © Deque.

By itself: "copyright"

In context: "This content copyright Deque"

By itself: "copyright"

In context: "This content copyright Deque"

By itself: "copyright sign"

In context: "This content copyright sign Deque"

registered trademark symbol, written as &reg; ® Spam®

By itself: "registered"

In context: "Spam registered"

By itself: "registered"

In context: "Spam registered"

By itself: "registered sign"

In context: "Spam registered sign"

trademark symbol, TM, written as &trade; Fits like a glove™

By itself: "trademark"

In context: "Fits like a glove trademark"

By itself: "trademark"

In context: "Fits like a glove trademark"

By itself: "trademark"

In context: "Fits like a glove trademark". The words "glove" and "trademark" follow each other up rather quickly and the tone/pitch changes when VoiceOver reads trademark.

section, written as &sect; § Be sure to read §24.1.

By itself: "section"

In context: "Be sure to read section twenty four point one"

By itself: no

In context: "Be sure to read twenty four point one" (NVDA does NOT read the section symbol)

By itself: "section symbol"

In context: "Be sure to read section symbol two four point one"

paragraph symbol, written as &para; Have you seen ¶3 on page 3?

By itself: "paragraph"

In context: "Have you seen paragraph three on page three?"

By itself: no

In context: no, "Have you seen three on page three?"

By itself: I think VoiceOver says “pilcrow” but it is really hard to understand.

In context: "Have you seen pilcrow three on page three?"

small bullet, written as &middot; · · A phrase · and another phrase

By itself: "dot"

In context: "dot a phrase dot and another phrase"

By itself: no

In context: "A phrase and another phrase" (NVDA does NOT read the small bullet)

By itself: "middle dot"

In context: the first dot is announced in a unintelligble way. The second dot does not get announced, VoiceOver pauses there briefly

medium bullet, written as &#8226; • A phrase • and another phrase

By itself: "bullet"

In context: "bullet a phrase bullet and another phrase"

By itself: "bullet"

In context: "Bullet a 2phrase bullet and another phrase"

By itself: "bullet"

In context: "Bullet a phrase bullet and another phrase"

dagger, written as &dagger; Read the footnote†

By itself: "single dagger"

In context: "Read the footnote single dagger"

By itself: "dagger"

In context: "Read the footnote dagger"

By itself: "dagger"

In context: "Read the footnote dagger"

double dagger, written as &Dagger; Read the other footnote‡

By itself: "double dagger"

In context: "Read the other footnote double dagger"

By itself: "double dagger"

In context: "Read the other footnote double dagger"

By itself: "double dagger"

In context: "Read the other footnote double dagger"

right arrow, written as &rarr; Press the → key

By itself: "rightwards arrow"

In context: "Press the rightwards arrow key"

By itself: "right arrow"

In context: "Press the right arrow key"

By itself: "right arrow"

In context: "Press the right arrow key"

left arrow, written as &lrarr; Press the ← key

By itself: "leftwards arrow"

In context: "Press the leftwards arrow key"

By itself: "left arrow"

In context: "Press the left arrow key"

By itself: "left arrow"

In context: "Press the left arrow key"

up arrow, written as &uarr; Press the ↑ key

By itself: "upwards arrow"

In context: "Press the upwards arrow key"

By itself: "up arrow"

In context: "Press the up arrow key"

By itself: "up arrow"

In context: "Press the up arrow key"

down arrow, written as &darr; Press the ↓ key

By itself: "downwards arrow"

In context: "Press the downwards arrow key"

By itself: "down arrow"

In context: "Press the down arrow key"

By itself: "down arrow"

In context: "Press the down arrow key"

horizontal arrow, written as &harr; Move ↔ horizontally.

By itself: "left right arrow"

In context: "Move left right arrow horizontally"

By itself: "left right arrow"

In context: "Move left right arrow horizontally"

By itself: "left right arrow"

In context: "Move left right arrow horizontally"

double right arrow, written as &rArr; Look over there ⇒ at that shark.

By itself: "rightwards double arrow"

In context: "Look over there rightwards double arrow at that shark"

By itself: "double right arrow"

In context: "Look over there double right arrow at that shark"

By itself: "rightwards double arrow"

In context: "Look over there rightwards double arrow at that shark"

double left arrow, written as &lAarr; Look over there ⇐ at that dolphin.

By itself: "leftwards triple arrow"

In context: "Look over there leftwards triple arrow at that dolphin"

By itself: "leftwards double arrow"

In context: "Look over there leftwards double arrow at that dolphin"

By itself: "leftwards double arrow"

In context: "Look over there leftwards double arrow at that dolphin"

double up arrow, written as &uArr; Look up there ⇑ at that platypus.

By itself: "upwards double arrow"

In context: "Look up there upwards double arrow at that platypus"

By itself: "upwards double arrow"

In context: "Look up there upwards double arrow at that platypus"

By itself: "upwards double arrow"

In context: "Look over there upwards double arrow at that platypus"

double down arrow, written as &dArr; Look down there ⇓ at that echidna.

By itself: "downwards double arrow"

In context: "Look down there downwards double arrow at that echidna"

By itself: "downwards double arrow"

In context: "Look down there downwards double arrow at that echidna"

By itself: "downwards double arrow"

In context: "Look over there downwards double arrow at that echidna"

double horizontal arrow, written as &hArr; I’m ⇔ confused.

By itself: "left right double arrow"

In context: "I’m left right double arrow confused"

By itself: "left right double arrow"

In context: "I’m left right double arrow confused"

By itself: "left right double arrow"

In context: Voiceover does NOT read the double arrow, and does NOT pause.

playing cards: spades, written as &spades; Let’s call a ♠ a ♠.

By itself: "black spades suit"

In context: "Let’s call a black spades suit a black spades suit"

By itself: "spades suit"

In context: "Let’s call a spades suit a spade suit"

By itself: "black spades cards suit"

In context: "Let’s call a black spades cards suit a black spades cards suit"

playing cards: clubs, written as &clubs; I found a ♣. Today is my lucky day.

By itself: "black club suit"

In context: "I found a black club suit. Today is my lucky day"

By itself: "club suit"

In context: "I found a club suit. Today is my lucky day"

By itself: "black clubs cards suit"

In context: "I found a black clubs cards suit. Today is my lucky day"

playing cards: hearts, written as &hearts; I ♥ you.

By itself: "black heart suit"

In context: "I black heart suit you?"

By itself: yes ("hearts suit")

In context: "I hearts suit you"

By itself: "red hearts cards suit"

In context: "I red hearts cards suit you"

playing cards: diamonds, written as &diams; Someone once said a ♦ is a girl’s best friend.

By itself: "black diamond suit"

In context: "Someone once said a black diamond suit is a girl’s best friend"

By itself: "black diamond"

In context: "Someone once said a black diamond is a girl’s best friend"

By itself: "red diamonds cards suit"

In context: "Someone once said a red diamonds cards suit is a girl’s best friend"

Currency

Symbol The character by itself In Context JAWS NVDA VoiceOver
dollar symbol $ $21

By itself: “dollar”

In context: "dollar twenty one"

By itself: "dollar"

In context: "twenty one dollars"

By itself: "Dollar"

In context: "twentyone dollars"

Euro symbol, written as &#8364; €21

By itself: "euro sign"

In context: "euro sign twenty one"

By itself: "euro"

In context: "twenty one euros"

By itself: "Euro two one"

In context: "twentyone euros"

Yen symbol, written as &yen; ¥ ¥500

By itself: "yen"

In context: "Yen five hundred"

By itself: "Yen"

In context: "five hundred Yen"

By itself: "Yen"

In context: "500 yen"

Pound symbol, written as &pound; £ £10

By itself: "pounds"

In context: "ten pounds"

By itself: "Pound"

In context: "ten pounds"

By itself: "Pound"

In context: "10 pounds"

Mathematical Symbols

Symbol The character by itself In Context JAWS NVDA VoiceOver
plus + 5+2

By itself: "plus"

In context: "5 plus 2"

y itself: "plus"

In context: "five plus two"

By itself: "plus"

In context: "five plus two"

minus, written as &minus; 5−2

By itself: "minus"

In context: "5 minus 2"

By itself: "minus"

In context: "five minus two"

By itself: "minus"

In context: "five minus two"

plus or minus, written as &plusmn; ± 5±2

By itself: "plus or minus"

In context: "5 plus or minus 2"

By itself: "plus or minus two"

In context: "five plus or minus two"

By itself: "plus or minus"

In context: "five plus or minus two"

divided by, written as &divide; ÷ 5÷2

By itself: "divided by"

In context: "5 divided by 2"

By itself: "divide by"

In context: "five divide by two"

By itself: "divided by"

In context: "five divided by two"

multiplied by, written as &times; × 5×2

By itself: "times"

In context: "5 times 2"

By itself: "times"

In context: "five times two"

By itself: "times"

In context: "five times two"

equal sign = 5=3+2

By itself: "equals"

In context: "5 equals 3 plus 2"

By itself: "equals"

In context: "five equals three plus two"

By itself: "equals"

In context: "Five equals three plus two"

not equal, written as &ne; 5≠2

By itself: "not equal"

In context: "5 not equal to 2"

By itself: "not equal to"

In context: "five not equal to two"

By itself: "not equals"

In context: "five not equals two"

approximately equal, written as &asymp;

5≈4.999

5 ≈ 4.999

By itself: "almost equal to"

In context: "5 almost equals to 4.999"

By itself: "almost equal to"

In context: "five almost equal to four point nine nine nine"

By itself: "Almost equal to"

In context: "five almost equal to four point nine nine nine"

percent % 5%

By itself: "percent"

In context: "5 percent"

By itself: "percent"

In context: "5 percent"

By itself: "percent"

In context: "five percent"

percent with 2-digit denominator, written as &permil; 5‰

By itself: "per mil"

In context: "five per mil"

By itself: "per mil"

In context: "five per mil"

By itself: "per mil sign"

In context: "five per mil sign"

fraction: half, written as &frac12; ½ ½ cup

By itself: "one half"

In context: "one half cup"

By itself: "one half"

In context: "one half cup"

By itself: "one half"

In context: "one half cup"

fraction: one quarter, written as &frac14; ¼ ¼ liter

By itself: "one fourth"

In context: "one fourth liter"

By itself: "one quarter"

In context: "one quarter liter"

By itself: "one fourth"

In context: "one fourth liter"

fraction: three quarters, written as &frac34; ¾ ¾ kilometer

By itself: "three fourths"

In context: "three fourths kilometer"

By itself: "three quarters"

In context: "three quarters kilometer"

By itself: "three fourth"

In context: "three fourth kilometer"

less than, written as &lt; < 5<6

By itself: "less than"

In context: "5 less than 6"

By itself: "less"

In context: "five less six"

By itself: "less"

In context: "five less than six"

greater than, written as &gt; > 5>4

By itself: "greater"

In context: "5 greater 4"

By itself: "greater"

In context: "five greater four"

By itself: "greater"

In context: "five greater than four"

less than or equal, written as &le; 5≤x

By itself: "less than or equal to"

In context: "5 less then or equal to x"

By itself: "less or equal to"

In context: "five less or equal to x"

By itself: "less than or equal to"

In context: "five less than or equal to x"

greater than or equal, written as &ge; 5≥y

By itself: "greater than or equal to"

In context: "5 greater than or equal to y"

By itself: "greater than or equal to"

In context: "five greater than or equal to y"

By itself: "greater than or equal to"

In context: "five greater than or equal to y"

prime, written as &prime; 1′

By itself: "prime"

In context: "one prime"

By itself: "prime"

In context: "one prime"

By itself: "prime"

In context: "one prime"

double prime, written as &Prime; 1″

By itself: "double prime"

In context: "one double prime"

By itself: "double prime"

In context: "one double prime"

By itself: "double prime"

In context: "one double prime"

degree, written as &deg; ° 90°

By itself: "degrees"

In context: "ninety degrees"

By itself: "degrees"

In context: "ninety degrees"

By itself: "degrees"

In context: "ninety degrees"

sum, written as &sum; ∑i=x+y

By itself: "summation" (prefaced with something that is hard to understand)

In context: "summation i equals x plus y"

By itself: "(prefaced with something that is hard to understand) summation" (prefaced with something that is hard to understand)

In context: "(prefaced with something that is hard to understand) summation i equals x plus y"

By itself: "summation" (prefaced with something that is hard to understand)

In context: "(prefaced with something that is hard to understand) summation i equals x plus y"

microns, written as &micro; µ

By itself: "mu" (sounds like "myoo")

In context: "5 mu"

By itself: "micro"

In context: "five mu"

By itself: "Greek small letter mu" (sounds like "myoo")

In context: VoiceOver does NOT read the character. It simply says “five”

Laatste artikels

Haalbare accessibility-tips in je mailbox

Met onze praktische tips leer je hoe je de website of app van jouw organisatie (of klant) voor iedereen toegankelijk maakt.

Je kunt je met één klik uitschrijven.

Waarmee kunnen we jouw organisatie helpen?

Alle contactgegevens