Naar inhoud springen Eleven Ways (Home)

Al onze diensten

Audits

Hoe toegankelijk is de website of app van jouw bedrijf of overheidsorganisatie? Welke stappen moet je nog nemen om te voldoen aan WCAG of de European Accessibility Act? 

In een Toegankelijkheidsonderzoek of WCAG Audit brengen we in kaart hoe goed je website of app bruikbaar is voor mensen met beperkingen en/of beperkte digitale vaardigheden.

Naast een overzicht met inbreuken op de Web Content Accessibility Guidelines (Versie 2.1 Niveau AA), bevatten onze rapporten begrijpelijke en praktijkgerichte adviezen die we op maat schrijven van designers, front-end developers, redacteurs en communicatieprofessionals.

Voor wie?

Digitale toegankelijkheid is niet alleen verplicht voor overheidswebsites; de meeste websites en apps die digitale diensten aanbieden moeten vanaf 2025 voldoen aan de European Accessibility Act.

Wie werkt met ons?

Onze onderzoeksrapporten vormden het startpunt voor verbetertrajecten van websites van grote en kleine organisaties, waaronder De Europese Ombudsman, de Nederlandse Ombudsman, VDAB, Van de Velde Lingerie, UZ Leuven, FOD Economie, Antwerpen.be, Leuven.be, Gent.be, Moorslede.be e.a.

Onze audits

Uitgebreide audit

Heb je nog geen arvaring met digitale toegankelijkheid en wil je snel aan de slag met een

 • Ieder onderzoek wordt uitgevoerd door minstens één IAAP Certified Web Accessibility Specialist. Het IAAP is de International Association of Accessibility Professionals, een onafhankelijke vakorganisatie.
 • We testen een steekproef van maximaal 15 pagina’s of 15 verschillende componenten.
 • Dankzij een intern proces van peer reviewing bewaken we de kwaliteit en consistentie van al onze (vervolg)onderzoeken.
 • Onze testmethode is geïnspireerd op de WCAG Evaluation Methodology van het World Wide Web Consortium (W3C).
 • We stellen inbreuken vast op basis van een combinatie van manuele en semi-geautomatiseerde tests. Onze onderzoekers gebruiken fysieke (mobiele) devices en hebben toegang tot de laatste versies van hulpprogramma’s als NVDA, Jaws for Windows, VoiceOver en de Android Accessibility Suite. Voor het opsporen van sommige WCAG-inbreuken in de broncode van uw website, gebruiken we Axe Pro en Microsoft Accessibility Insights.
 • We documenteren alle geïdentificeerde inbreuken met codefragmenten (waar dat belangrijk is) en/of schermafbeeldingen die we voorzien van annotaties.
 • We beoordelen de geschatte effect van ieder inbreuk, vermelden welke doelgroepen geïmpacteerd worden en wie het probleem kan verhelpen.
 • Ten slotte vullen we het rapport aan met begrijpelijk en praktijkgericht oplossingsadvies en links naar online-bronnen.
 • We schrijven onze rapporten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits. Al onze rapporten kunnen Engelstalige termen, citaten en bronverwijzingen bevatten.

Vereenvoudigde (Conformance) audit (WCAG of EN301549)

Als je budget beperkt is of je wilt het rapport gebruiken om een toegankelijkheidsverklaring te onderbouwen, dan kan je ook bij ons terecht voor een vereenvoudigde audit. Het rapport bevat dan geen oplossingsadviezen.

Hoe bestellen?

Bel ons algemene nummer of stuur een mail naar info@elevenways.Be voor meer informatie.

Officiële raamcontracten

Eleven Ways biedt haar diensten ook aan via de raamcontracten van FOD BOSA, Smals vzw en Poolstok. Hierdoor hoef je (als aangesloten publiekrechtelijke instelling) geen openbare aanbesteding uit te schrijven om een WCAG-audit te bestellen. Dit geldt ook voor steden en gemeenten.

Warom kiezen voor ons?

 • Ons auditproces is geënt op de officiële WCAG-EM-methodologie. Deze methodologie, ontwikkeld door de World Wide Web Consortium (W3C), is een erkend raamwerk dat helpt bij het beoordelen en evalueren van de webtoegankelijkheid volgens internationale standaarden.
 • Onze experten hebben jarenlage ervaring opgebouwd en zijn gecertificieerd door het IAAP. Via een intern proces van peer reviewing garanderen we een consistente kwaliteit.
 • Onze rapporten zijn steeds oplossingsgericht: ze bevatten veel screenshots, codevoorbeelden en aanbevelingen om de gevonden problemen te helpen oplossen.
 • We bieden rapporten aan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.
 • We passen het rapportformaat aan jouw behoeften aan: Jira-tickets, CSV-exports etc. behoren tot de mogelijkheden.
 • Wij helpen je bij het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring.

Waarmee kunnen we jouw organisatie helpen?

Alle contactgegevens

We moeten wettelijk voldoen aan WCAG. Wat is de omvang van het project?

We willen onze teams trainen in toegankelijkheid. Wie moet worden opgeleid?

We hebben externe expertise nodig. Een tijdelijke versterking, kan dat?

We willen onze applicatie testen met gebruikers met een handicap. Hoe het te organiseren?